3 vigtige ting at vide om børnebidrag!

Det er essentielt for det gode samarbejde omkring børnene, at I har styr på økonomien. Skab et overblik over regler for børnebidrag her.

Af: 2hjem.dk
 

Børnebidrag - hvem bestemmer, hvor meget du skal betale?

Børnebidraget er det minimums-beløb, staten har fastsat, du skal være med til at forsørge dit barn med, hvis du er samværsforælder (dvs. dit barn ikke har folkeregister hos dig). Beløbet er afhængigt af størrelsen på din bruttoindtægt, og hvor mange børn du har. Børnebidraget reguleres 1 gang om året, eller når din indtægt forandrer sig. Det er VIGTIGT du sørger for, at børnebidraget er korrekt, fordi det skaber grobunden for det gode samarbejde om børnene.

Skal du betale forhøjet børnebidrag eller normalbidrag?

Størrelsen på børnebidraget er afhængig af den, der betaler bidragets indtægt. Det betyder også, at din medforælders husstandsindkomst ikke har nogen betydning for, hvor højt dit børnebidrag skal være. I har nemlig begge forsørgerpligt overfor jeres fælles barn – uafhængigt af hinanden.

Kan jeg lave en anden aftale?

Du kan godt lave en alternativ aftale med din medforælder - I skal blot være enige. Du kan trække børnebidraget fra i skat. For at gøre det, skal du og i din medforælder have indgået en skriftlig aftale eller en aftale via Statsforvaltningen.
Hvis I har 2 børn med hver deres folkeregisteradresse, kan I godt give børnebidrag til hinanden,  Det hedder krydsende børnebidrag. På den måde kan I begge trække bidraget fra i skat.

Hvordan gør vi det bedst?

Der er mange forskellige måder at indrette forsørgelsen af jeres børn på. Der er fx nogle, der betaler hver sit, og så har en fælles konto, til alt det ”børnerelaterede” – ekstra. Andre betaler det fastsatte børnebidrag, og den der får bidraget, sørger så fx for ALT tøj og fritidsinteresser.

Der er nok svært, at finde en økonomisk fordeling af udgifter der gør, at alle parter føler sig 100% retfærdigt behandlet hele tiden. Det vigtigste er, at I finder en måde, der kræver minimum af energi, så det ikke bliver et tilbagevendende krise-tema i jeres samarbejde om børnene. Mange forældre ordner børnebidraget indbyrdes ved blot at overføre pengene til en bankkonto. Det er en nem måde at få den nødvendige dokumentation til selvangivelsen.

Hør konflikmægler og skilsmissefar Asger Steenholdt fortælle om sine overvejelser om børnebidrag til stifter af 2hjem.dk, Eva Maria Knudsen, her i podcasten: Børnepenge - hvorfor er det så svært?

Læs mere om skatten og børnebidrag her på skats web-side

 

Kommentarer
Tilknyt en kommentar  
  •  
  •  

Facebook

Fokus

Fokuser på det, der virker!

Fokus

Hvis du er ligesom mig (og så mange andre), bliver du en anelse skræmt af den meget negative omtale af skilsmissefamilier. Her kan du læse artikler om, hvad der virker - helt uden fordømmelse.

 › Læs mere Jeg skal skilles