Børnebidrag 2015 - satser og regler

Se, hvornår du skal betale tillæg til normalbidraget. Udregningen er baseret på Statsforvaltningens tal 2015.

Af: 2hjem.dk
 

Her kan du se, hvordan børnebidraget bliver beregnet. Børnebidraget er afhængig bruttoindkomsten hos den, der betaler (indkomsten før skat).

Bemærk, hvis der er særlige økonomiske forhold, kan statsfovaltningen regulere satserne.

Normalbidrag - hvad er sater og regler for normalbidraget?

Normalbidraget er, i 2015, 1289kr. om måneden pr. barn. Bidraget består af et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet er 1141 kr. om måneden. Tillægget er på 148 kr.om måneden.

Forhhøjet børnebidrag - hvornår betaler du det?

Tjener du fx mere end 480.000 kr. brutto om året og har 1 barn, skal du betale forhøjet børnebidrag.

Bidragsstørrelsen afhænger af din årsindkomsten, og af, hvor mange børn du har. Herunder kan du se, hvordan det beregnes og størrelsen på børnebidraget.

Satser for forhøjet børnebidrag (tal fra Statsforvaltningen, 2015).

Beløbene er udregnet pr. måned

+100% af grundbeløbet

1 barn:1289 + 1141 = 2430 kr. (årsindkomst ca. 480.000)
2 børn: 2578 + 2282 = 4860 kr.(årsindkomst ca. 530.000)
3 børn: 3867 + 3423 = 7290 kr. årsindkomst ca. 600.000)
4 børn: 5156 + 4564 = 9720 kr. (årsindkomst ca.700.000)

------------------------------------------------------------------------------------

+ 200% af grundbeløbet

1 barn: 1289 + 2282 = 3571 kr. (årsindkomst 700.000)
2 barn: 2578 + 4564= 7142 kr. (årsindkomst 800.000)
3 barn: 3867+ 6846 = 10713 kr. (årsindkomst 900.000)
4 barn: 5156 + 9128 = 14284 kr. (årsindkomst 1.100.000)

-------------------------------------------------------------------------------------

Bemærk: børnebidraget har ændret sig mindre end 100 kr. om måneden siden 2013. Der regnes ikke længere med reguleringssatser som 25% og 50% forhøjet børnebidrag.

Uddannelsesbidrag . hvem betaler det?
Du kan blive pålagt at betale uddannelsesbidrag til dine børn selvom de er over 18 år. Reglerne er temmelig kringlede, du kan læse mere om dem her: Regler for uddannelsesbidrag. (Tallene er fra 2015)

Kommentarer
Tilknyt en kommentar  
  •  
  •  

Facebook

Fokus

Fokuser på det, der virker!

Fokus

Hvis du er ligesom mig (og så mange andre), bliver du en anelse skræmt af den meget negative omtale af skilsmissefamilier. Her kan du læse artikler om, hvad der virker - helt uden fordømmelse.

 › Læs mere Jeg skal skilles